کارگاه بازآموزی دانشجویان نان سحر
08
1395

کارگاه بازآموزی دانشجویان نان سحر

برگزاری کارگاه یک روزه ی بازآموزی برای کارآموزان آموزشگاه نان سحر

در دانشگاه علمی کاربردی نان سحر

با حضور بیست نفر از کاراموزان

 

 

 

 

                                                     

Loading. Please wait.