دوره های پخت عمومی
40,000 تومان
تاریخ شروع: 1395/03/18 تاریخ پایان: 1397/06/12 روزهای برگزاری : یکشنبه، سه شنبه ساعت کلاس: 3
دوره های خمیر ساز ماهر
0 تومان
تاریخ شروع: 1395/03/20 تاریخ پایان: 1395/04/03 روزهای برگزاری : سه شنبه، پنجشنبه ساعت کلاس: 9-13
دوره های فردار ماهر
0 تومان
تاریخ شروع: 1395/03/01 تاریخ پایان: 1395/08/19 روزهای برگزاری : سه شنبه ساعت کلاس: 9:30
کارگاه های تخصصی کوتاه مدت
2,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1395/03/01 تاریخ پایان: 1395/08/19 روزهای برگزاری : شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ساعت کلاس: 9:30
1 
Loading. Please wait.