صفحه اصلی ریاست دانشگاه

 دکتر علیرضا فرجی

ریاست دانشگاه علمی کاربردی نان سحر

 

 

روزها و ساعات حضور در دانشگاه

شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

جمعه

 

 

Loading. Please wait.