یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

یـازدهمین نمایشـگاه بین المللی صنعت آرد و نـان ibex 2017

شما را به بازدید از این نمایشگاه دعوت می نماییم

مکان بازدید : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

5 - 2 آذر ماه 1396

Loading. Please wait.