تقدیر از نان سحر در جشنواره برترین های صنایع غذایی

پنجمین جشنوراه تقدیر از برترین های صنایع غذایی سه شنبه ۹ بهمن ۹۷ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. این جشنواره میزبان پدر صنعت غذا "مهندس ظهیری" ، دبیر کل محترم سابق کانون های انجمن های صنفی صنایع غذایی، قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی، مدیر کل محترم دفتر صنایع غذایی ، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیر جشنواره و سردبیر اقتصاد سبز، رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران و دبیر کل محترم کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی، رئیس محترم اتاق تهران و مدیران شرکت های منتخب جشنواره بود. در این جشنواره از برترین تولیدکنندگان صنایع غذایی در گروه های مختلف با در نظر گرفتن شاخص های انتخاب، تقدیر به عمل آمد و در این میان شرکت نان سحر هم از منتخبین این جشنواره در حوزه صنعت نان کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت و جناب آقای هادی خان محمدی "مدیر عامل شرکت نان سحر" با حضور در این نشست لوح و تندیس این جشنواره را دریافت کردند. و ما مفتخریم که در نظر سنجی به عمل آمده از مصرف کنندگان توانسته ایم به عنوان یکی از شرکت های برتر صنایع غذایی در سال جاری باشیم و این امر مهر تاییدی است بر باور همیشگی ما که همواره حق با مشتری است و تلاش سرسختانه ما در حفظ کیفیت و ارتقاء صنعت نان کشور را همواره  با تمام توان ادامه خواهیم داد.


روابط عمومی گروه صنعتی نان سحر

Loading. Please wait.