حضور گروه صنعتی نان سحر در دومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی های قنادان ایران با مشارکت زنجیره تول

ر اولین روز از برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی های قنادان ایران با مشارکت زنجیره تولید و توزیع ، غرفه گروه صنعتی نان سحر میزبان جمع کثیری از معاونین وزیر صمت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس، معاونین و اعضاء  هیات رئیسه اتاق های اصناف تهران و ایران، روسای اتحادیه های صنوف تهران و روسای اتحادیه قناد ایران  بود. در مراسم افتتاحیه آقای خان محمدی "مدیرعامل گروه صنعتی نان سحر" از دستاوردها و چشم اندازهای آینده نان سحر توضیحات مبسوطی را محضر مهمانان ارجمند ارائه کردند و ضمن اشاره به پتانسیل ها و توانمندی های فعالان این عرصه به اهمیت بحث صادرات در این حوزه نیز پرداختند.       
بدینوسیله گروه صنعتی نان سحر از تمامی علاقه مندان و متخصصین در این حوزه جهت بازدید از غرفه  این شرکت در دومین نمایشگاه تخصصی معرفی توانمندی های قنادان ایران با مشارکت زنجیره تولید و توزیع  بمنظور ایجاد فضایی کاربردی جهت تعامل بیشتر فعالان این عرصه دعوت به عمل می آورد.
تاریخ بازدید23 لغایت 26 مهر ماه 98
ساعت بازدید 9 صبح  الی 17 بعد از ظهر
 هتل المپیک سالن A
روابط عمومی گروه صنعتی نان سحر

Loading. Please wait.