شب یلدا سال 1399 نان سحر

شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد
تو بیا آنلاین باش تا کرونا از تو دور باشد
نان طعم زندگی است . . .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loading. Please wait.