جناب آقای بهرمند ما را در غم خود شریک بدانید

برادر عزیز جناب آقای بهرمند
فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت.
غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی از پروردگار متعال خواستاریم.

روحشان شاد و یادشان گرامی

مهدی خان محمدی

Loading. Please wait.