صفحه اصلی ثبت نام آنلاین

جهت ثبت نام از طریق تلفن

02122678103

دریافت اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی

 ID instagram: sahar_bread_academy

URL: https://www.instagram.com/sahar_bread_academy/channel

نام دوره تصویر تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای برگزاری ساعت کلاس ظرفیت کل ظرفیت باقی مانده عضویت در سایت جزییات
دوره های پخت عمومی پنجشنبه، جمعه 9-13 40 40 ثبت نام آنلاین جزییات
دوره های خمیر ساز ماهر سه شنبه، پنجشنبه 9-13 20 19 غیرقابل ثبت نام آنلاین جزییات
دوره های فردار ماهر سه شنبه 1 1 ثبت نام آنلاین جزییات
1 
Loading. Please wait.